Arbejd på lungerne

Tema: 
Arbejd på lungerne

Lunger på arbejde citat 1

Det vurderes, at danskerne hvert år til sammen har 15.000 syge leveår som følge af arbejdsrelaterede lungesygdomme, hvor de kunne have været raske.
Torben Sigsgaard, professor i miljø- og arbejdsmedicin

Arbejd på lungerne

Styrk din krop og vær bevidst om vejrtrækning for at holde dine lunger sunde.
Du tager dine lunger med på arbejde. Her har både du og din arbejdsplads et ansvar for, at dine arbejdsvaner er gode. 

Du skal selv være opmærksom på din egen sundhed og gøre noget for ikke at blive syg. Det er dit ansvar at styrke musklerne og konditionen, så du kan holde til jobbet. 

Og husk at du er rollemodel for andre! 
 

 

Sundhedsvaner på jobbet

APV

APV

Arbejdspladsen er underlagt nogle arbejdsmiljøregler. Den skal løbende gennemføre arbejdsmiljøvurderinger (APV), der beskriver arbejdspladsens miljøproblemer og opstiller handlingsplaner til at løse dem.

Rygning og job

Rygning og job

Kommer det under jobsamtalen frem, at du ryger, kan det være skyld i, at du ikke får jobbet. En ny undersøgelse viser nemlig, at syv procent af de danske chefer har fravalgt egnede kandidater, fordi de røg.

Kilde:
Berlingske Business på baggrund af en undersøgelse, foretaget af Ledernes Hovedorganisation, 2005

Hvad koster en ryger?

Hvad koster en ryger?

En svensk beregning viser, at en storrygende medarbejder koster arbejdsgiveren cirka 45.000 svenske kroner om året. Det svarer til cirka 36.000 danske kr. i 2010.

Sundhedsvaner på jobbet

Jobbene hænger ikke på træerne. Når du skal have en praktikplads eller et job, skal du være aktiv. Du skal være dygtig til dit fag.

Men du skal også have det ekstra i dig, som mental og fysisk sundhed giver. Selvtillid, god form, ingen rygelugt fra din krop. Med andre ord: Du skal være i kampform. Det begrænser dine sygedage og styrker din arbejdsglæde. Det vil arbejdsgiveren bemærke.

Hjælp din arbejdsgiver med at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø i virksomheden. Deltag i APV-arbejdet og kom med forslag til, hvordan I hele tiden kan forbedre arbejdsmiljøet.

Rygning er blevet en dårlig sag, også på arbejdspladsen. Det er ikke et brud på diskriminationsloven, hvis din kommende arbejdsgiver spørger dig, om du ryger. Det sker faktisk, og det kan være afgørende for, om du får jobbet.

 

Du er en rollemodel

Rollemodel

Rollemodel

Person der tjener som et eksempel der efterlignes af andre.

(kilde: Den store danske ordbog)

Nudging_fakta

Nudging

Nudging handler om at få folk til at ændre adfærd. Vi har svært ved, at gøre det rigtige, selv om vi har den viden, vi behøver.

Vi ved godt, at vi skal dyrke motion, spise sundt og vi ikke må ikke smide affald på gaderne. Vi vil gerne gøre det rigtige og har intentioner om, at følge de mange råd.

Men ofte bliver det ved intentionen. Der er stadig affald på gaderne og vi lever ofte usundt. Der er altid så meget, vi skal tage stilling til.

Nudging er et kærligt puf i den rigtige retning. Fx grønne fodspor der fører hen til skraldespanden.

Du er en rollemodel

Når du tager en uddannelse, får du en plads på arbejdsmarkedet. Der følger et ansvar, når man skal udføre sit arbejde. I dit arbejde kommer du i tæt kontakt med borgere. Det er ikke ligegyldigt, hvilket indtryk du giver. 

Du skal selvfølgelig være ren og tænke over din påklædning. Men du skal også tænke over, hvilke handlinger du foretager. Både fordi du skal fremstå troværdigt, men også fordi du er en rollemodel for de borgere, du betjener især hvis du arbejder med børn.

Der skal være sammenhæng mellem det budskab, du kommer med, og det du gør.

Det betyder, at du skal overveje, hvordan du inspirerer andre til at føre en livstil, der holder kroppen og lungerne sunde.

Det kan være i forhold til træning. Hvordan motiverer man andre til at træne, både i legen med børn og i forhold til ældre, der skal holde kroppen i gang. Udstråler du begejstring og viser, at det er sjovt og relevant? Eller deltager du uden smil i en pligtopgave?

Det kan også være i forhold til rygning. Kan du komme på arbejde med lugten af røg i dit tøj og i din ånde, og give et troværdigt budskab om, at det er usundt at ryge?

Men det vigtigste er, om du får trænet og bygget din egen krop op, så du kan holde til jobbet.

Kroppen på arbejde

Kroppen på arbejde

Når du er på arbejde, bruger du din krop. Noget arbejde er mere fysisk hårdt end andet. Nogle mennesker sidder på et kontor hele dagen, andre laver tunge løft og bevæger sig meget i løbet af deres arbejdsdag. Du hører formentligt til den sidste gruppe.

Ansatte i social- og sundhedssektoren har uforudsigelige og uhåndterlige løft, fordi det er mennesker, de løfter og flytter. Blandt disse ansatte har mange smerter i muskler og led. Det er derfor vigtigt, at du har fokus på din krop på arbejdet.

Du er ikke automatisk i god fysisk form, selvom du udfører et krævende fysisk arbejde. Det hårde arbejde kan øge risikoen for, at du får en hjerte-kar-sygdom, med mindre du holder din fysiske form vedlige.

Du skal derfor også træne din kondition. Konditionen styrker din vejrtrækning og dit blodomløb. Styrketræning bygger din muskulatur op. Det slider på din krop, når du gentager de samme arbejdsstillinger. For lidt bevægelse mindsker din iltoptagelse. Derfor skal du have sunde arbejdsprocesser, hvor du naturligt bevæger dig og skifter mellem forskellige arbejdsstillinger.

Du kan forebygge rygsmerter ved at sørge for at løftebyrderne ikke er for store, og sikre at der er ordentlige løfteredskaber tilstede. Du kan supplere dine arbejdsbevægelser med kortvarige styrkeøvelser og udstrækninger undervejs. Du skal udføre dit arbejde ordentligt, men du skal også holde dig i fysisk form, mens du gør det.

Det kan være dit bidrag til et sundere arbejdsmiljø.

 

Link til fillm her https://www.youtube.com/watch?v=84_od7z1_aY

Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
Af skemaet kan du se, hvilke faktorer der indgår i forskellige gruppers arbejdsmiljø. Med den uddannelse du er i gang med, vil du tilhøre gruppen af faglærte arbejdere. Her kan du se, at tunge løft og dårlige arbejdsstillinger vil være en stor del af dine fremtidige arbejdsforhold. Pas på dig selv!
Kilde: Ulighed i sundhed, s. 93. Sundhedsstyrelsen og Københavns Universitet 2011

Psykisk arbejdsmiljø

Øg trivsel på din arbejdsplads

Det kan du gøre for trivsel på din arbejdsplads:

vær opmærksom på, om du oplever balance mellem krav på arbejde og dine egne ressourcer og forventninger 
lær dine egne signaler i forhold til stress at kende og holde øje med, om de står på i længere tid ad gangen 
sørg for at koble af og være fysisk aktiv 
vær en god kollega, der spørger og lytter til andre 
tal med andre om det, der stresser dig 
lær de almindelige symptomer på stress at kende

Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø handler om, hvordan du trives på din arbejdsplads. Dvs. din oplevelse af balance og din følelse af at have overskud både fysisk og mentalt.

Trivsel på arbejdspladsen giver glæde, tilfredshed og tryghed. Når mennesker trives i deres arbejde, falder risikoen for langtidssygefravær og kvaliteten af arbejdet stiger. 

Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne trives på arbejdet. Dette kan hun fx gøre ved at sikre adgang til videreuddannelse, plads til at være social med kollegaerne og involvere medarbejderne i vigtige beslutninger. 

Hvis du ikke trives på dit arbejde, så sig det til din leder eller din tillidsrepræsentant. Fortæl om dine behov og hvorfor, du føler dig presset. Vil du ikke sige det til dem, så tal med andre, du har tillid til. Det skal være rart at gå på arbejde.

Kilde: www.arbejdsmiljoviden.dk